eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
Share |
 

 

มหันตภัยร้ายเขื่อนปากแบง

เขื่อนคือภัยคุกคามคนลุ่มแม่น้ำโขง

 

เกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำของ


"พันธุ์สัตว์น้ำและระบบนิเวศย่อยลุ่มน้ำแจ่มตอนบน" ปีที่ผลิต 2559


โปสเตอร์ “พันธุ์สัตว์น้ำ ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน”ปีที่ผลิต 2559

"วังสงวนในลุ่มน้ำอิง" ปีที่ผลิต 2558


"เห็ด ของชนเผ่าปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำขาน" ปีที่ผลิต 2558

โปสเตอร์ "ความรู้พื้นบ้าน เรื่องพืชสมุนไพรริมฝั่งโขง" จากงานวิจัยไทบ้น ปีที่ผลิต 2558

 

โปสเตอร์พันธุ์ปลาในแม่น้ำมูล จากงานวิจัยไทบ้าน  ปีที่ผลิต 2556

   

 

 
  ลุ่มแม่น้ำโขง

 

ข่าว ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 

<<  อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติม  >>

ประเด็นเด่น

 

 

 

 
  เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ

ข่าว ความเคลื่อนไหว

 

 

 

 

 

 

 

 
  สาละวิน

ข่าว ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 

 
  เขื่อนแม่แจ่ม และ 3.5 แสนล้าน

 

ปลูกป่าแม่แจ่มและผ้าป่าผาวิ่งจู้ 5 มิย. 57

ประเด็นเด่น

 
 
    เกี่ยวกับเรา

"ระบบนิเวศแม่น้ำสมดุลย์
เกื้อกูลชุมชนท้องถิ่น"

เราส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ในท้องถิ่นตนเอง เราสนับสนุนแนวทาง การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนความรู้ท้องถิ่น เราคัดค้านภัยคุกคามแม่น้ำและ ระบบนิเวศลำน้ำในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รู้จักเราเพิ่มเติม

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลงโขงเอย
แต่งและร้องโดย อัคนี มูลเมฆ
มิวสิกวีดีโอโดย นาคาสตูดิโอ

 
    งานวิจัยไทบ้าน

ฐานข้อมูลออนไลน์

พันธุ์ปลา
เครื่องมือหาปลาพื้นบ้าน

   

โครงการศึกษาวิจัย
“แม่ญิง(ผู้หญิง)ลุ่มน้ำโขง
กับความมั่นคงทางอาหาร”

 

 

           

 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา