eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

วุฒิฯ ลงท่าแซะ นัดผู้ว่าฯ-อธิบดี แจงข้อมูลชาวบ้าน

ประชาไท – 26 ก.ค. 48 นางเตือนใจ ดีเทศน์ ส.ว.กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฐานทรัพยากร ให้สัมภาษณ์หลังรับฟังการชี้แจงจากชาวบ้าน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กรณีกรมชลประทานต้องการเวนคืนที่ดินของชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ในตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำว่า ทางคณะอนุกรรมาธิการฐานทรัพยากร จะขอมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร วันที่ 19 สิงหาคม 2548 เพื่อหาข้อมูล พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงข้อมูลต่อชาวบ้าน

 

นางเตือนใจ กล่าวว่า ปัญหาประการแรกของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ คือ ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ประเด็นที่สำคัญในทุกพื้นที่ คือเราไม่ควรพูดกันแค่ว่าจะเอาเขื่อนหรือไม่เอาเขื่อน ควรจะมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร ประชาชนตระหนักว่าเป็นปัญหาหรือไม่ เพราะการดำเนินการที่ผ่านมาประชาชนไม่มีส่วนรับรู้ ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาทางเลือก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งกระบวนการยังไม่ชัดเจน

 

ปัญหาประการที่สอง คือ สิทธิและสถานะของบุคคล เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า ทำให้ประชาชนบางส่วนเป็นคนไทยผลัดถิ่น ไม่มีสัญชาติ โดยส่วนตัว ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติ ก็จะลงไปดูเรื่องนี้ เพราะพวกเขาถูกข่มขู่ว่าอย่ามาขัดค้านเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากพวกเขาไม่มีสัญชาติไทย

 

นางเตือนใจ กล่าวต่อไปว่า จากที่รับทราบประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ อยู่อาศัยมาหลายสิบปีแล้ว จนกระทั่งมีสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนทุเรียน สะตอ ในฐานะคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะอนุกรรมาธิการฐานทรัพยากร ซึ่งต้องหมายรวมถึงทรัพยากรธรรม

ชาติ และทรัพยากรมนุษย์  จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาดังกล่าว

 

ด้านตัวแทนชาวบ้าน อำเภอท่าแซะ ทั้ง 4 หมู่ ที่จะต้องได้รับผลกระทบห่างมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ ให้สัมภาษณ์ว่า พวกตนไม่ต้องการย้ายออกจากพื้นที่ และไม่ได้ต้องการเงิน เพราะถ้าหากย้ายออกจากพื้นที่นี้ไป ก็เหมือนกับชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์ เนื่องจากสวนยางพาราต้องใช้เวลา 7-8 ปี กว่าจะกรีดขายได้ หรืออย่างสวนปาล์ม ก็ต้องใช้เวลา 3-4 ปี กว่าจะสามารถตัดขาย

 

นางทองใคร สารีโท หนึ่งในตัวแทนชาวบ้าน อำเภอท่าแซะ กล่าวว่า ปัจจุบันตนต้องส่งเสียเงินค่าเล่าเรียนให้กับบุตร 2 คน ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท ซึ่งรายได้หลักในส่วนนี้ก็มาจากการทำสวนยางและสวนปาล์ม หากให้พวกตนย้ายไปที่อื่น พวกตนจะทำอย่างไร

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา