eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

จี้นายกฯปลดปลอดพ้นรัฐมนตรีฐานละเมิดจริยธรรมด่าเอ็นจีโอ “ไอ้เหี้ย”

 

            ตาม ที่นายปลอดประสพ ได้ปราศรัยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามกีฬา 700 ปีเชียงใหม่ ในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามภาคประชาชนหรือเอ็นจีโอ ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้าน และการประชุมเรื่องน้ำที่เชียงใหม่ว่าเป็น “ไอ้เหี้ย” ตามที่ปรากฏชัดแจ้งในสื่อออนไลน์ และสื่อสารมวลชนทั่วไปนั้น

            พฤติกรรม ดังกล่าว ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำพูดของคนที่มีการศึกษาระดับ “ด็อกเตอร์” และได้รับโปรดเกล้าให้เป็นถึง “รองนายกรัฐมนตรี” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของคนที่เข้าข่ายป่วยทางจิต ไม่สามารถควบคุมคำพูดของตนเองได้ ขาดความยั้งคิดและไม่มี EQ ที่ ควรจะทำงานใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองได้ หรือไม่มีค่าที่ประชาชนควรจะเคารพหรือยำเกรงได้ หากแต่เป็นพฤติกรรมของ “กุ้ยข้างถนน” หรือ “นักเลงอันธพาล” ที่ชอบหาเศษหาเลยจากการใช้กำลังข่มเหงชาวบ้านหรือผู้ที่อ่อนแอกว่าเท่านั้น

          การ กระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการละเมิดจริยธรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2551 ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาจะต้องสอบสวน และทำการลงโทษให้หลาบจำ ซึ่งเหตุดังกล่าวนายกรัฐมนตรีควรเสนอทูลเกล้าเพื่อ “ปลดออก” หรือ “ไล่ออก” จากการดำรงตำแหน่ง “รองนายกรัฐมนตรี” และ “ประธาน กบอ.” เสียโดยพลัน เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อสาธารณชน และเยาวชนคนรุ่นหลังมิให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีในแวดวงการเมืองไทยต่อไป อีก ทั้งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับภาคประชาสังคมต่าง ๆ อันจะมีผลต่อการบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ น้ำและอุทกภัยในอนาคตได้ด้วย

            ทั้ง นี้ จากกรณีดังกล่าว สมาคมฯจะได้นำพยานหลักฐานวีดีโอและเอกสารข่าวทั้งหมดยื่นเพิ่มเติมต่อศาล ปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดำที่ 1039/2556 ที่สมาคมฯและเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ยื่นฟ้องปลอดประสพไว้แล้วต่อศาลปกครองกลางแล้ว เมื่อคราวด่าภาคประชาชนว่า “ขยะ” ในการประชุมเรื่องน้ำโลกที่เชียงใหม่ที่ผ่านมา โดยจะนำไปยื่นต่อศาลในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ

            อนึ่ง หากนายกรัฐมนตรีนิ่งเฉยต่อกรณีดังกล่าว สมาคมฯจะแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยในโอกาส ต่อไป

ประกาศมา ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2556

นายศรีสุวรรณ  จรรยา

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา