eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์วันหยุดเขื่อนโลก 14 มีนาคม 2557

หยุดเขื่อนแม่ขาน หยุดเขื่อนในภาคเหนือ

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.) อันประกอบด้วยประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากเขื่อนแม่ขาน แก่งเสือเต้น แม่แจ่ม ห้วยตั้ง คลองชมพู น้ำงิม โป่งอางและโครงการผันน้ำลุ่มน้ำป๋าม ในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ พะเยา และพิษณุโลก   พร้อมด้วยภาคส่วนอื่นๆทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ศิลปิน และสื่อมวลชนที่มาจากภาคเหนือและภาคอื่นๆ     ได้มารวมกันในวันนี้เนื่องในโอกาสวันหยุดเขื่อนโลกในวันที่ 14 มีนาคมของทุกปี ซึ่งชุมชนต่างๆทั่วโลกได้จัดกิจกรรมขึ้นรวมทั้งอีก 7 แห่งในประเทศไทยทั้งภาคเหนือ อีสาน และใต้ เพื่อแสดงถึงชีวิตและธรรมชาติที่ถูกละเลย การเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำขาน ในครั้งนี้ก็เช่นกันเป็นการแสดงพลังของภาคประชาชนในการคัดค้านความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม   และยังเป็นการแสดงออกถึงสิทธิ์และศักยภาพของชาวบ้านพร้อมด้วยภาคส่วนอื่นๆ ที่ประกอบกันเป็นประชาสังคมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการน้ำโดยท้องถิ่น   

การจัดการน้ำโดยเขื่อนขนาดใหญ่จากอำนาจส่วนกลางได้หมดยุคสมัยแล้ว การวิจัยและประสบการณ์จากทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วว่าเขื่อนขนาดใหญ่เป็นเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่ล้าสมัย เป็นภัยคุกคามต่อสังคมและระบบนิเวศ เป็นสัญลักษณ์ของการรวมศูนย์อำนาจและความเหลื่อมล้ำ   ในประเทศไทยเองไม่มีพื้นที่ที่จะให้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่อีกต่อไป ในขณะที่ปัญหาเขื่อนปากมูลไม่สามารถจะแก้ได้แม้จะผ่านมาแล้ว 25 ปี    เราจึงขอประกาศอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ที่นี้ว่า

  • เราจะรวมพลังกันอย่างเหนียวแน่นและถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นในภาคเหนือ
  • เราจะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือภาคส่วนใดๆที่สานต่อนโยบายการจัดการน้ำขนาดใหญ่และไม่ฟังเสียงประชาชน อย่างเช่น โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
  • เราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อปฏิรูปให้เกิดระบบการจัดการน้ำอย่างเหมาะสม โดยความร่วมมือและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น
  • เราจะร่วมกันปกป้องรักษาและฟื้นฟูแม่น้ำและระบบนิเวศเพื่อลูกหลานสืบไป

ด้วยความศรัทธาต่อธรรมชาติและพลังของชุมชน
“ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง”


เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.)   

14 มีนาคม 2557  ณ หมู่บ้านสบลาน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา