eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

คำประกาศแม่ขาน

16 มีนาคม 2557

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.) อันประกอบด้วยประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากเขื่อนแม่ขาน แก่งเสือเต้น แม่แจ่ม ห้วยตั้ง คลองชมพู น้ำงิม โป่งอางและโครงการผันน้ำลุ่มน้ำป๋าม ในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ พะเยา และพิษณุโลก   พร้อมด้วยภาคส่วนอื่นๆทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ศิลปิน และสื่อมวลชนที่มาจากภาคเหนือและภาคอื่นๆ     ได้มารวมกันในวันนี้ด้วยตระถึงความสำคัญของแม่น้ำ ระบบธรรมชาติอื่นๆ สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สัมพันธ์กันอยู่อย่างแยกไม่ออก  และเราทั้งหลายต่างตระหนักถึงสิทธิ์และศักยภาพที่เท่าเทียมกัน ของทุกชุมชนที่จะปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นตัวเอง    แต่มาวันนี้น้ำและป่าแม่ขานกำลังจะถูกทำลายลงโดยการสร้างเขื่อนจากการพัฒนาที่ไม่แยแสต่อประชาชนและธรรมชาติ นอกจากธรรมชาติแล้ว เขื่อนยังจะกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่ขานของทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และคนเมืองเชียงใหม่ที่มีมาหลายร้อยปี   โดยเฉพาะภูมิปัญญาระบบการจัดการน้ำและสังคมตามระบบเหมืองฝาย

การเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำขานรวมทั้งธรรมชาติในจิตใจเรา และการมาร่วมกิจกรรมของพวกเราในครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้พวกเราทั้งหลายได้ระลึกถึงความสำคัญและความสัมพันธ์กันดังกล่าว   มากไปกว่านั้นยังเป็นการส่งเสียงและเน้นย้ำไปยังสังคมทุกภาคส่วนด้วย

การจัดการน้ำเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งอย่างละเอียดซับซ้อนทั้งระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   แต่การจัดการโดยอำนาจส่วนกลางผ่านกลไกที่บกพร่องและล้าหลังไม่ทันต่อการรุดหน้าไปของสังคมและการเมือง ได้ทำร้ายระบบนิเวศและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน   การมารวมกันของทุกภาคส่วนในวันนี้เป็นทั้งสักขีพยานและการแสดงเจตจำนงในการร่วมมือกัน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “พวกเรามีสิทธ์และศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของตนเอง เราขอจัดการน้ำแม่ขานด้วยตนเอง”

ด้วยความเคารพและศรัทธาต่อธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์

ณ หมู่บ้านแม่ขนินใต้

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา