eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

รวมภาพโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง หน้า 2

เรือสินค้าขนาดใหญ่ ในแม่น้ำโขงตอนบน

 

ไคร้นาค และ ไคร้ พืชเด่นที่พบตามแก่งและผา เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ลูกไคร้จะสุกพอดีกับที่แก่งถูกน้ำท่วมลูกไคร้ที่สุกแล้วและใบที่จมน้ำจะกลายเป็นอาหาร อันโอชะของปลาที่อพยพขึ้นมา(จากทะเลสาบเขมร)เพื่อมาแวะพักอาศัย หากิน และวางไข่ตามเกาะแก่งเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลากินพืชซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาไม่มีเกล็ดเช่น ปลาบึก

 

 ไก สาหร่ายน้ำจืดที่พบได้ตามก้อนหินชายฝั่ง และแก่งหินในแม่น้ำโขงบริเวณน้ำไม่ลึกมากและแสงแดดส่องถึง       ไกเป็นอาหารของทั้งคนและปลา   ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ชาวบ้านริมโขงจะเก็บไกเพื่อบริโภคและขายทำรายได้ถึงวันละ500-600บาท ต่อคน  ภาพล่าง ขวามือ: ชาวไทลื้อ ลงเก็บไกที่แก่งช่องไซ 

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา