ค่ายเยาวชนรักษ์สาละวิน

fas fa-pencil-alt
สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
fas fa-calendar
22 เมษายน 2552

เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2552 ที่ผ่านมาโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ และโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT) ได้จัดค่ายเยาวชนรักษ์สาละวินขึ้นที่บ้านสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเยาวชนในลุ่มน้ำสาละวินจากบ้านห้วยแห้ง จอสิเดอ ห้วยโผ แม่สามแลบ สบเมย แม่ก๋อน ท่าตาฝั่ง โกง่อคี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยาวชนจากอำเภอสะเมิง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมค่ายทั้งหมด 85 คน โดยเป้าหมายค่าย 3 ข้อ คือ

1.     เยาวชนที่เข้าร่วมรู้จักปัญหาของตนเองและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2.    เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนในลุ่มน้ำสาละวิน

3.    เกิดแกนนำเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนที่ปฏิบัติการเพื่อชุมชน

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง