ฐานข้อมูลพันธุ์ปลา จากงานวิจัยไทบ้าน

hmpngproduct
ชื่อท้องถิ่น:
ชื่อทางการ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ประเภทปลา :
ขนาดที่พบ:
อาหาร:
แหล่งอาศัย:
ปริมาณที่พบ/ระยะเวลาที่พบ:
เครื่องมือในการจับ:
ราคา/กิโลกรัม:
พบใน
หมายเหตุ:
- ปลาชนิดเดียวกัน อาจจะมีลักษณะและข้อมูลต่างกัน ตามแต่ละท้องถิ่น ทั้งชื่อ ขนาด ที่อยู่อาศัย ฯลฯ
- สีของครีบและหางของปลาบางชนิดอาจจะไม่ตรงกับสีธรรมชาติ เนื่องจากข้อผิดพลาดในการถ่าย
- ชื่อแหล่งอาศัยส่วนหนึ่งเป็นชื่อระบบนิเวศ ที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นและการแบ่งระบบนิเวศตามหลักภูมิปัญญาพื้นบ้าน
- ราคาปลาเป็นราคา ณ ท้องถิ่นนั้นๆ ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา ในปัจจุบันหรือพื้นที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้


ปิดหน้านี้