งานด้านต่างๆของเรา

  1. งานวิจัยไทบ้าน 
  2. การจัดการน้ำและสัตว์น้ำโดยท้องถิ่น 
  3. การเสริมสร้างเครือข่ายและกลไกท้องถิ่น 
  4. เขื่อนขนาดใหญ่

 

โครงการในปัจจุบัน

  1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง (Strengthening Networks of Mekong Local Communities)  สนับสนุนโดย  MacArthur Foundation   logo macarthur
  2. โครงการอนุรักษ์แลฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ำโขงและอิงตอนล่างในจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องมือและกลไกท้องถิ่น (Restoration and Protection of Fish Habitats in the Mekong and Lower Ing Rivers in Chiang Rai Province by Local Tools and Mechanisms) สนับสนุนโดย Synchronicity Earth (SE)     logo se

โครงการที่ผ่านมา

  1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในภาคเหนือ (Strengthening Local Community Networks for Restoration of Fish Habitats in Northern Thailand) สนับสนุนโดย Critical Ecology Partnership Fund (CEPF)   logo cepf     logo iucn
  2. ฯลฯ

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top