สิ่งพิมพ์

รายการข้างล่างนี้คือสิ่งพิมพ์ที่ถูกจัดทำภายใต้การทำงานของสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต โดยจะมีอย่างน้อย ประเภทได้แก่ หนังสือ แผ่นพับ และโปสเตอร์

ท่านสามารถคลิกที่ภาพเพื่อดาว์นโหลดได้เลย

Image

การอนุรักษ์พันธุ์ปลาอย่าง
เป็นองค์รวมของบ้านม่วงชุม

หนังสือ "การอนุรักษ์พันธุ์ปลาอย่างเป็นองค์รวมของบ้านม่วงชุม" ปีที่ผลิต 2563 โดยรายงานเล่มนี้เป็นการศึกษาร่วมกับบ้านม่วงชุมในเรื่องวิธีการอนุรักษ์พันธุ์ปลา

฿ ฟรี
PDF version

สนใจสั่งหนังสือ

หากท่านสนใจสั่งหนังสือสามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้หรือตามช่องทางติดต่อ