โครงการผันน้ำโขง ไทย-ลาว

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆโดยจะเกี่ยวข้องกับโครงการผันน้ำโขง ไทย-ลาว ที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำยมตอนบน