โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆโดยจะเกี่ยวข้องกับโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง   ที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำยมตอนบน

โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง


การระเบิดแก่งแม่น้ำโขง


รูปการระเบิดแก่ง แม่น้ำโขงตอนบน และการทำงานของทีมจากจีน เมื่อฤดูแล้งที่ผ่านมา (เอื้อเฟื้อภาพโดย www.chiangrai.com)

บทความ และรายงานโดยโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต

ข่าว

ข้อมูลและความเคลื่อนไหว

รวมภาพ

ข้อมูลโครงการ