เขื่อนสาละวิน ในประเทศจีน

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆโดยจะเกี่ยวข้องกับเขื่อนสาละวิน ในประเทศจีน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำยมตอนบน

เขื่อนสาละวิน ในประเทศจีน

ข้อมูลพื้นฐาน

  1. Downstream Concern on Nujiang/Salween Dam in China (pdf file 1.7 MB)

แผนที่

              

ข่าว

แถลงการณ์ 

องค์กรพัฒนาเอกชน ๘๓ องค์กร ได้ลงนามในจดหมายถึง เอกอัคราชฑูตจีน แสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อแผนโครงการพัฒนาเขื่อนผลิต ไฟฟ้าบนแม่น้ำนูเจียง/สาละวิน ในเขตประเทศจีน ซึ่งหน่วยงานของจีนได้อนุมัติการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกที่เมืองลิวคู โดยมิได้มีการปรึกษาหารือกับประเทศและชุมชนท้ายน้ำแต่อย่างใด และความกังวลต่อการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมด ๑๓ แห่งบนแม่น้ำนูเจียง/สาละวินในเขตประเทศจีน