eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

กิจกรรมสัปดาห์วันหยุดเขื่อนโลกในประเทศไทย ปี 2546

 

1. “แผ่นดินนี้ของเรา” 8-9 มีนาคม  2546 ณ  ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน  สหกรณ์ปากมูล จำกัด อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ

2. ไม่มีเขื่อน  ไม่มีสงคราม  13-14 มี.ค. 2546 ณ  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หน้า UN - อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

3.“วันหยุดเขื่อนโลก” วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2546 ณ ดอนโจด อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ

4. ค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าสักทอง:พิธีสืบชะตาแม่น้ำยม 15-17 มี.ค. บ้านดอนชัย –  ผาอิง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 

**********************************

 

1.กำหนดการ  “แผ่นดินนี้ของเรา”

 

  ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน  สหกรณ์ปากมูล จำกัด

-   มีนาคม  ๒๕๔๖ อ.พิบูลย์มังษาหาร จ.อุบลราชธานี

(สำหรับผู้สื่อข่าว สำรองที่นั่ง เดินทางโดยรถตู้ ออกวันที่ 7 เวลา 18.00 น. ที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ

ติดต่อ หาญณรงค์ 09-9226706 , น้อย 09-9273556 ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอนบ้านชาวบ้าน)

 

ศุกร์ ๗ มีนาคม 

๑๔.๐๐ น.            รวมกองผ้าป่าจากทุกสาย ณ แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร  สักการะไหว้พระละงุมให้ท่านคุ้มครอง

๑๖.๐๐ น.            แห่ขบวนรถผ้าป่า รถแห่ตุ้ม - ลาน - เครื่องมือหาปลา ไปยังสหกรณ์ปากมูล จำกัด

 

เวทีวัฒนธรรมสมโภชกลางคืน  พบกับ  วงดนตรีสะเลเต, หมอลำตังหวาย มนฤดี  พรมจักร, หมอลำ อ.บันเทิงศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน

 

เสาร์ ๘ มีนาคม

๐๙.๐๐ น.              เวทีวิชาการ

                        เวทีที่ ๑  ถอดสรุปประสบการณ์ บทเรียน รวมถึงแก่นความคิด มุมมองในการแก้ปัญหา และแนวทางตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาของขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายประชาชน มองผ่าน ๖ กรณี :  ท่อก๊าซ, บ่อนอก–หินกรูด,   ปากมูน-ราษีไศล, ที่ดินลำพูน, คลองด่าน  และเหมืองแร่โปรแตส จ.อุดรธานี

 

เวทีที่ ๒   ขบวนการต่อสู้ภาคประชาชน : คุณูปการต่อสังคมไทย

ผู้ร่วมขบคิด   :   .นิธิ                 เอียวศรีวงศ์                  มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

            .เริงชัย              ตันสกุล                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

            .ชลธิรา            สัตยาวัฒนา               วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต       

            .สมเกียรติ            พงษ์ไพบูลย์              สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

            .ฉันทนา            บรรพศิริโชค              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

๑๓.๐๐ น.  ลงศึกษาพื้นและหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักต่อสู้ชาวบ้าน

            กลุ่มที่ ๑  พื้นที่หาปลา (บ้านของปลา – วังปลา – ร่วมกันลงแขกหาปลาในลำมูน)

            วิทยากรหลัก :    .ศรีศักร   วัลลิโภดม 

                                    พ่อฟอง     ภูเขาทอง

            กลุ่มที่ ๒  ดอนคำพวง และวัดกลางน้ำ (ระบบนิเวศริมมูนและวัฒนธรรมของลูกแม่มูน)

            วิทยากรหลัก             .ประสิทธิ์  คุณุรัตน์              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                    คุณวิสูตร์  อยู่คง                    ป่าไม้เขตอุบลราชธานี

                                    พ่อไสว    สายศรี             

            กลุ่มที่ ๓  เครื่องมือหาปลา (โสกับเจ้าของเครื่องมือหาปลาหลากชนิด + ทดลองปฏิบัติการจริง)

            วิทยากรหลัก    นายไชยณรงค์  เศรษฐเชื้อ             ผอ.เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

                                    พ่อดำ            ชาตะพันธ์     หัวหน้าคณะนักวิจัยไทบ้าน

            กลุ่มที่ ๔  เขื่อนปากมูน+บันไดปลาโจน+ท่าแพ (หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืนริมสันเขื่อนปากมูน)

            วิทยากรหลัก             .บัณฑร   อ่อนดำ                       นักวิชาการเพื่อคนจน

                                    ..วนิดา  ตันติวิทยาพิทักษ์     ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน

                                    พ่อทองเจริญ  สีหาธรรม

เวทีวัฒนธรรม  พบกับ  การแสดงวัฒนธรรม ๔ ภาค และ ฮูลู  ลิเกพื้นบ้านภาคใต้

สุรชัย  จันทิมาธร (หงา  คาราวาน) , พงษ์เทพ  กระโดนชำนาญ

 

อาทิตย์ ๙  มี น า ค ม

๐๘.๐๐ น.         ร่วมเขียนจดหมายถึงนายก ฯ ทักษิณ  ชิณวัตร

                        พิธีเปิดศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน และเปิดอนุสาวรีย์นักสู้ประชาชน

๑๑.๐๐ น.            เลี้ยงพระเพล

พิธีมอบใบประกาศแก่นักอนุรักษ์แม่น้ำมูน และประกาศเจตนารมย์ "ร่วมกันสู้"

 

(รถตู้นักข่าว เดินทางกลับ ประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 9 )

 

 

************************************

 

 

2.“วันหยุดเขื่อนโลก 46” No  Dams  No  War  :  ไม่มีเขื่อน  ไม่มีสงคราม

 

 

13-14 มี.ค. 2546 ณ  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

บริเวณหน้าที่ทำการองค์การสหประชาชาติ - อนุสรณ์สถาน  14  ตุลา  16

(สอบถามรายละเอียดได้ที่  จันทิวา  06-506-9764)

 

13  มีนาคม  2546      อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

16.00. ร่วมรณรงค์  เผยแพร่  14  มีนา  วันหยุดเขื่อนโลก 

“No  Dams  No  War  :  ไม่มีเขื่อน  ไม่มีสงคราม”

                                    พบกับ       การแสดงดนตรี

                                                    การแสดงล้อเลียน

                                                    การปราศรัย

                        โดยเยาวชนและนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน

 

14  มีนาคม  2546     บริเวณหน้าที่ทำการองค์การสหประชาชาติ(United  Nation : UN)

 

10.00.         แถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์วันหยุดเขื่อนโลก

  อนุสรณ์สถาน  14  ตุลา  16

13.00.         เปิดงานวันหยุดเขื่อนโลก  “No  Dams  No  War  :  ไม่มีเขื่อน  ไม่มีสงคราม”

13.30.         การแสดงดนตรีจากนิสิตนักศึกษา

14.00.         ฉายหนังสั้น  ว่าด้วยเขื่อน

14.30.         การแสดงดนตรีจากนิสิตนักศึกษา

17.00.         เสวนาสาธารณะเรื่อง  “จากเขื่อนสู่สงคราม  เผด็จการสู่ความรุนแรง”

                      ไกรศักดิ์     ชุณหวัณ      ประธาณกรรมาธิการต่างประเทศ

                      ดร. ชัยวัฒน์    สถาอนันท์     คณะรัฐศาสตร์   .ธรรมศาสตร์

                      สิริยากร     พุกกะเวส     นักแสดง

                      รอมฎอน     ปันจอร์     ผู้ประสานงาน คอทส.

19.00. การแสดงดนตรี  การแสดงวัฒนธรรม  สลับกับบทกวี  โดยเยาวชนและนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน

 

 

 

**********************************************

 

3.กำหนดการจัดงาน “วันหยุดเขื่อนโลก”

 

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2546

ณ ดอนโจด (ราษีไศล) จ.ศรีษะเกษ

(สำหรับผู้สื่อข่าว สำรองที่นั่ง เดินทางโดยรถตู้ ออกวันที่ 13 เวลา 18.00 น. ที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ

ติดต่อ หาญณรงค์ 09-9226706 , น้อย 09-9273556 ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอนบ้านชาวบ้าน)

 

กิจกรรม

1.    พิธีเปิด “โรงเรียนแม่น้ำ”

2.    งานเสวนา “วิจัยไทบ้านองค์ความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

3.    อภิปราย “คู่มือการใช้ประโยชน์ จาก WCD”

4.    ลงพื้นที่ “ท่องป่าทาม ตามรอยอาณาจักรเกลือ”

5.    จับปลาเยาะ “ปลาหลังเปิดเขื่อน ความสมบูรณ์ของแม่น้ำมูนที่กลับมา”

 

วันที่ 14 มีนาคม 2546

07.00. – 08.00.            รับประทานอาหารเช้า

08.00. – 09.00.            พิธีเปิด “โรงเรียนแม่น้ำ”

                                    กล่าวรายงานการจัดงาน     

โดย นายไพจิต ศิลารักษ์ ตัวแทนชาวบ้านราษีไศล

เปิดโรงเรียนแม่น้ำ         โดย      ...อคิน         รพีพัฒน์

09.00. – 12.00. เวทีเสวนา “วิจัยไทบ้านองค์ความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ปาฐกถานำ โดย ดร.ศรีศักดิ์ วัลริโภดม

ผู้ร่วมเสวนา อ.สุจินต์ สิมารัตน์ RDI ขอนแก่น

อ.ปรีชา อุยตระกุล       ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นราชภัฎนครราชสีมา

อ.มนัส ธัญญเกตร นักวิชาการท้องถิ่น ราชภัฎสุรินทร์

อ.สำราญ บุญธรรม โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม

อ.สุริยงค์ นรสาร โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม

คุณสนั่น ชูสกุล ผู้อำนวยการโครงการทามมูล

คุณแมน ปุโรทกานนท์ ผู้อำนวยการ กริด

คุณสุพรรณ สาคร นักวิชาการอิสระ

คุณฐากูร อุทัยวงศ์ สื่อมวลชน

ตัวแทนชาวบ้านราษีไศล

ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำมูน 6 จังหวัด

ดำเนินรายการ โดย ดร.ชยันต์  วรรธนะภูติ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00 น. – 13.30 น.            รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. – 15.00. เวทีอภิปราย “คู่มือการใช้รายงาน เขื่อนกับการพัฒนา ของ WCD”

ความเป็นมาของคณะกรรมการเขื่อนโลกและรายงานเขื่อนกับการพัฒนา

โดย คุณริชาร์ด เฟรนด์ จาก IUCN

นำเสนอคู่มือการใช้รายงานเขื่อนกับการพัฒนา

นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวทางการผลักดันนโยบายเขื่อน ตามข้อเสนอของ WCD

อภิปรายนำ โดย นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช

   แห่งประเทศ ในพระบรมราชินูปธัมภ์

ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

ดำเนินรายการ โดย คุณสดใส สร่างโศรก

15.00. – 16.00. ตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากเขื่อนขึ้นกล่าวแสดงจุดยืน

16.00. – 16.30. ประกาศเจตนารมณ์ “วันหยุดเขื่อนโลก” ร่วมกัน

16.30. – 17.30. เดินชม โรงเรียนแม่น้ำ และนิทรรศการ

17.30. – 19.00. พักผ่อนตามอัธยาศัย / รับประทานอาหารเย็น

19.00. – 23 .00. เวทีแลกเปลี่ยน / ปรับทุกข์ / วัฒนธรรม (สมานฉันท์พี่น้อง)

 

วันที่ 15 มีนาคม 2546

07.00. – 08.00.            รับประทานอาหารเช้า

09.30. – 15.00.            “ท่องป่าทาม ตามรอยอาณาจักรเกลือ”

10.00.                      เดินทางถึงทามท่าโพธิ์            ดูพื้นที่ “องค์ความรู้ชาวบ้านในการจัดการน้ำ”

12.00                     เดินทางถึงป่าทามกุดเป่ง    “การจัดการป่าทามชุมชนกุดเป่ง”

12.00. – 13.00.            รับประทานอาหารเที่ยง (ในป่าทามกุดเป่ง)

15.00.                      เดินทางถึงวังยาง ดูการต้มเกลือ “ตามรอยอาณาจักรเกลือ”

16.00.                      เดินทางถึงท่าหลักสั่น “ปลาหลังเปิดเขื่อนความสมบูรณ์ของแม่น้ำมูนที่กลับมา”

18.00.                      เดินทางกลับ

 

(รถตู้นักข่าว เดินทางกลับ ประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 15 )

 

 

********************************************

 

4. ค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าสักทอง : พิธีสืบชะตาแม่น้ำยม

 

15-17 มี.ค. บ้านดอนชัย – ผาอิง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

(สำหรับผู้สื่อข่าว สำรองที่นั่ง เดินทางโดยรถตู้ ออกวันที่ 14 เวลา 18.00 น. ที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ

ติดต่อ หาญณรงค์ 09-9226706 , น้อย 09-9273556 ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอนบ้านชาวบ้าน)

 

วันที่ 15 มี.ค. 46

เช้า                   สำรวจฟอรซซิล ไดโนเสาร์ อ.เชียงม่วน จ.พะเยาว์

บ่าย                  แลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทเยาวชนกับการอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

กลางคืน            กิจกรรมสันทนาการ

 

วันที่ 16 มี.ค. 46

เช้า                   เดินทางเข้าป่า เพื่อสัมผัสธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแม่ยม อ.สอง จ.แพร่

บ่าย                  แลกเปลี่ยนกิจกรรมแผนงานในอนาคต

เย็น                  กิจกรรมสันทนาการ

 

วันที่ 17 มี.ค. 46

เช้า                   ร่วมกับชาวบ้านในพิธีกรรม สืบชะตาแม่น้ำยม ณ ผาอิง อุทยานแห่งชาติแม่ยม

                        ร่วมประกาศเจตนารมณ์ คัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น

                        หยุดทำลายป่า หยุดทำลายชุมชน หยุดผลานงบประมาณแผ่นดิน หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น

 

(รถตู้นักข่าว เดินทางกลับ ประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 17 )

 

 

*******************************************

 

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

 

คุณบุญล้อม หรือคุณวิลาวัลย์ 02-2811916 , 02-2812595

คุณหาญณรงค์ 09-9226706 , คุณน้อย 09-9273556

 

International Day of Action Against Dams

March 2003, Thailand

Date: March 8-9

Avenue: Pak Mun dam
Organizer: Assembly of the Poor, Pak Mun case
Activity:
March 8
Morning: seminar on 1) the lesson learnt from the large scale development project includes dams, power plant and gas pipeline, and public panel on the people movement in Thailand, 2) the people movement in Thailand, the profit of Thai society.
 
Afternoon: study tour on river and livelihood in the area affected by Pak Mun dam (learn the river and community from local people).
 
March 9
Morning: opening ceremony of Thai Baan Local Knowledge Center and join the activity demand the Government decommission the Pak Mun dam.
Afternoon: joint statement by the participants
 
Contact:
WFT Mr.Hannarong 09-9226706
Prasittiporn: 09-9273556
 
Date: March 13-14
March 13
16.00 pm: Campaign against dam and war at the Democracy monument
 
March 14
 
Avenue: UN Building
10 am: press conference and declaration in front of UN Building
 
Avenue: October Memorial Hall
13-20 pm: No dam, No war (exhibition, public panel cultural events) 
Seminar on War and Dam
Panelists: Kraisak Choonhawan, a senator
Dr.Chaiwat Satha Anand
Siriyakorn Pukkawes
Romdon Panjar
orgainizer: student activity network from several universities
 
 
Date: March 14-16
Avenue: Rasi Salai dam
Organizer: Assembly of the Poor, Rasi Salai case
Activity
March 14
9.00 am: opening ceremony of School of River by M.L.Dr.Akin Rabibhat
9-00-12.00 am: seminar on Thai Baan Research: the local knowledge and sustainable development
panelist: Preecha Uitrakool, Manus Tanyaket, Samran Boontham, Sanan Choosakool, Man Purotakanon, Supan Sakorn, Thakook Utaiwong and villager representatives from Rasi and the Mun River Basin.
Moderator: Dr.Chayan Vaddhanaphuti
 
13-16 pm: Workshop on Citizen Guide on WCD report
Evening: Joint statement by affected people and participants
Night: cultural event
 
March 15
Floodplain study tour: visit the ancient salt mining and learn the salt cultural, traditional irrigation system, flooded forest and the return of fish after the Rasi dam gates opening.
 
Contact:
Mr.Praijit Silarak: 01-7180967
SEARIN: 66-53-278334 or searin@chmai.loxinfo.co.th
 
Date: March 15-17
Avenue: Kaeng Sue Ten dam
Organizer: People will be affect by Kaeng Sue Ten dam
 
March 15-16
Youth Camping for protect the teak forest and
March 17
Buddhism ceremony to worshiping the Yom river
 
Contact:
WFT: Mr.Hannarong 09-9226706
Friend of the People:Mr. Prasittiporn 09-9273556
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา