eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

งานวิจัยไทบ้านชนะเลิศรางวัล “มสช.” ชูผลงานชาวแม่มูนต้นแบบชุมชนอื่น

มติชนรายวัน 16 ธันวาคม 2545

โครงการสร้างกำไรให้สุขภาพชุมชน มูลนิธิสาธารสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ “งานวิจัยไทบ้าน” อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ของเครือข่ายสมัชชาคนจน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่เกิดจากชุมชนอย่างแท้จริง และกระบวนการวิจัยนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้ง 65 หมู่บ้าน

น.พ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า งานวิจัยไทบ้านมีจุดเด่นที่คณะกรรมการเห็นพ้องต้องกานว่าสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากถือเป็นงานวิจัยที่ทำโดยชุมชนตลอดกระบวนการอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยแม่น้ำมูน พืชผักริมแม่น้ำ อุปกรณ์หาปลา และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในการเกษตร ที่สำคัญคณะกรรมการได้ให้เหตุผล แม้งานวิจัยจะนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการต่อรองทางการเมือง แต่ในอีกด้านหนึ่งคือกำไรอันเกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยที่นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้ง 65 หมู่บ้าน ซึ่งท้ายที่สุดได้ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยดังกล่าวถือเป็นต้นแบบการทำวิจัยในชุมชนที่น่าสนใจและสามารถถ่ายทอดไปยังชุมชนอื่น ๆ ได้

น.พ.สมศักดิ์กล่าวอีกว่า มสช.ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และองค์การอนามัยโลก ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงการสร้างกำไรให้สุขภาพชุมชนในปีนี้เป็นปีแรก มีโครงการส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 86 โครงการ สำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาชุมชนต่อไป รองชนะเลิศมี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ โครงการกลุ่มเครือข่ายตลาดกลางสัตว์น้ำชุมชน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และโครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียน จ.เชียงราย รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 1.โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 2.โครงการเกษตรเพื่อคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม(ภาคกลาง) และ 3.โครงการธนาคารขยะโรงเรียนบ้านแฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา