eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

รวมภาพปากมูล 20

สืบชะตาแก่ง เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๕ หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน

การทำบุญแก่ง สืบชะตาแก่ง นับเป็นประเพณีอันสำคัญ เช่นเดียวกับการสืบชะแม่น้ำ เป็นการสืบความยั่งยืน ให้กับแก่งที่ชาวบ้านถือเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของปลา เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่หลบภัยของปลา รวมทั้งเป็นที่วางไข่ของปลาจากแม่น้ำโขง หลังการสร้างเขื่อนปากมูล แก่งต่างๆ จมอยู่ใต้น้ำ หลายแก่งถูกระเบิดไปเพื่อก่อสร้างตัวเขื่อนและร่องน้ำลึกสำหรับปั่นไฟ นับเป็นเวลากว่า ๘ ปีแล้วที่ชาวบ้านไม่ได้เห็นแก่งหินเหล่านี้ ในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมสืบชะตาเพื่อให้แก่ง ได้อยู่คู่กับแม่น้ำมูน อยู่คู่กับชุมชนสองริมฝั่งแม่น้ำมูนต่อไป

ร่วมกันปักหลักศิลาจารึก “เจตนารมณ์คนลุ่มน้ำ” เป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยฝีมือของชาวบ้านจารึกไว้ว่า “๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕  ๑.เปิดเขื่อนถาวร ๒.คืนธรรมชาติให้ชาวบ้าน ๓.ฟื้นฟูชีวิตชุมชน  ๔.หยุดสร้างเขื่อน

หมอพราหมณ์ เริ่มทำพิธีสืบชะตาแก่ง บายศรีสู่ขวัญแก่งและผู้ร่วมพิธีกรรม โปรยข้าวตอกดอกไม้ ในแม่น้ำมูน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ สืบต่อความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเห็นว่าการเปิดเขื่อนปากมูล ในปีนี้ชีวิตชาวบ้านสองริมฝั่งแม่น้ำ ได้พึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ที่ กลับคืนมาด้วย

 

นางสุดใจ มหาไชย ได้นำชาวบ้านอ่านคำประกาศเจตนารมณ์ คนลุ่มน้ำ

 

ชาวบ้านได้ร่วมกันถางต้นไมยราพยักษ์ กองรวมกันไว้

ชาวบ้านลงเล่นน้ำแก่งกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งในขณะนื้ แม่น้ำมูนยังมีน้ำอย่างสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยของความแห้งขอดแต่อย่างใด

ชาวบ้านแม่มูนมั่นยืน กว่า ๑,๐๐๐ คนได้รวมตัวตั้งแถวที่หน้าเวทีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน ขบวนได้เคลื่อนออกจากหมู่บ้านด้วยระยะทาง ประมาณ ๖๐๐ เมตรจากหมู่บ้านถึงแก่งปากโดม บริเวณเหนือเขื่อนปากมูล
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา