eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication

รายงานสถานะการณ์เขื่อนปากมูล

สถานการณ์ปี พศ.2556
 1. พีมูพและปากมูลประกาศ เดินทางเข้ากทม.ติดตามการแก้ไขปัญหา 4 กย. 56
 2. VDO "เราขอเปิดเขื่อน" โดย สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต 25 ก.ค. 56
 3. รายงานจากปากมูน สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง พรชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์ กค.56
 4. แถลงการณ์ (กป.อพช.) ภาคอีสาน รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องคนจน อย่างจริงใจและเป็นธรรม 18 พค. 56
 5. แถลงการณ์ฉบับที่ 28 หยุดการใช้มาตรการทางกฏหมาย ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมในการการแก้ไขปัญหา P-move 17 พค. 56
 6. แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๔ เรายอมถอย ๒ ก้าว เพื่อพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล 11 พค. 56
 7. แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๑ นายกต้องสั่งเดินหน้าแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม 8 พค. 56
 8. แถลงการณ์สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล (ฉบับพิเศษ) ๑๓ นายก ๑๖ รัฐบาล ๔๕ มติ ครม “รัฐบาลไม่กล้า แก้ปัญหาจึง ไม่ยุติธรรม” 2 พค. 56
 9. กำหนดการแถลงข่าวสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ในวันที่ 2 พค. ที่ศาลากลาง จ.อุบลฯ
 10. จม. P-move ถึงนายก 26 เม.ย. 56
 11. แถลงการณ์ P-move ฉบับที่ 18 26 เม.ย. 56
 12. แถลงการณ์ สรุปผลการเจรจา  25 มค 56
 13. การประชุมการแก้ปัญหาไม่มีข้อสรุป ชาวบ้านปากมูนประกาศชุมนุมไม่มีกำหนด 24 มค 56

สถานการณ์ปี พศ.2554

 1. คำประกาศคนจน เมื่อข้อตกลงถูกละเมิด ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข รัฐบาลทำได้แค่หักหลังชาวปากมูน  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูบ) 9 มีค 54
 2. แถลงการณ์เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ "ยุติการจับกุมคุมขัง เร่งแก้ไขปัญหาประชาชน ผลักดันนโยบายที่เป็นธรรมเพื่อสังคม" 6 มีนาคม 2554
 3. แถลงการณ์ ฉบับที่ 10 “กระทรวงเกษตรฯ ต้องแสดงศักยภาพ อย่าแก้ปัญหาแบบพ่นน้ำลายไปวันๆ” ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูบ) 24 กุมภาพันธ์ 2554
 4. รายงานสถานการณ์ “อิสสระ” ปลุกม็อบสู้ “คนจนปากมูน”   ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูบ)  21 กุมภาพันธ์ 2554
 5. แถลงการณ์ ฉบับที่ ๙ แก้ปัญหาเขื่อนปากมูล แก้ด้วยข้อมูลวิชาการ และต้องยุติในรัฐบาลนี้   ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูบ)21 กุมภาพันธ์ 2554
 6. แถลงการณ์ ฉบับที่ 7 (ฉบับพิเศษ 2) หยุดพฤติกรรมหลักกู ของนายอิสสระ สมชัย ใช้หลักการตามกระบวนกา รทางวิชาการ แก้ไขปัญหา เขื่อนปากมูล ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูบ) 21 กุมภาพันธ์ 2554
 7. แถลงการณ์ ฉบับที่ ๖ (ฉบับพิเศษ) “แก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ต้องก้าวพ้นปมการเมืองและผลประโยชน์ สู่ความเป็นธรรมที่ยั่งยืน”
  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูบ) 22 กุมภาพันธ์ 2554

สถานการณ์ปี พศ.2552

 1. แถลงการณ์สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล “ชดเชยห้วยละห้า คือหน้าที่ของรัฐบาลทุกชุด” ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

สถานการณ์ปี พศ.2550

สถานการณ์ปี พศ.2547

สถานการณ์ปี พศ.2546

 

สถานการณ์ปี พศ.2545

 

สถานการณ์ปี พศ.2544

 

สถานการณ์ปี พศ.2543

 

 

Pak Mun News  รวมข่าวปากมูล

Pak Mun News 2014 / ข่าวปากมูล ปี 2557

Pak Mun News 2013 / ข่าวปากมูล ปี 2556

Pak Mun News 2011 / ข่าวปากมูล ปี 2554

Pak Mun News 2009 / ข่าวปากมูล ปี 2552

Pak Mun News 2008 / ข่าวปากมูล ปี 2551

Pak Mun News 2007 / ข่าวปากมูล ปี 2550

 

 

Pak Mun News 2004 รวมข่าวปากมูล ปี 2547

Pak Mun News 2003 รวมข่าวปากมูล ปี 2546

Pak Mun News 2002 รวมข่าวปากมูล ปี 2545

Pak Mun News 2001 รวมข่าวปากมูล ปี 2544

Pak Mun News 2000 รวมข่าวปากมูล ปี 2543

 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา