eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

การสร้างเขื่อนน้ำเทิน ๒ สำเร็จแล้ว ๘๕ %

แปลจากหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ฉบับวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๐๐๘

ทางการลาวได้จัดพิธีปิดอุโมงค์ปล่อยน้ำของเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน ๒ จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่ ๑๐ ที่ผ่านมา

            เขื่อนน้ำเทินแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ในเขตนากาย เมืองคำเกิด แขวงบริคำไซ โดยพิธีในครั้งนี้มีท่านรองนายกรัฐมนตรีสมสวาท เร่งสหวัด รัฐมนตรีประจำสำนักนายก และมีรัฐมนตรีว่าการ ช่วยว่าการ เจ้าแขวง รองเจ้าแขวงคำม่วน แขวงบริคำไซ และแขวงสหวันนะเขต รวมทั้งมีตัวแทนจากสถาบันการเงินต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

            โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน ๒ ได้เริ่มลงมือก่อสร้างมาตั้งแต่กลางปี ๒๐๐๕ เป็นโครงการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลลาวและภาคเอกชนจากต่างประเทศ ในรูปแบบก่อสร้าง และมอบโอนแห่งใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวในปัจจุบัน

            เขื่อน้ำเทิน ๒ มีกำลังติดตั้งผลิตไฟฟ้า ๑,๐๗๐ เมกะวัตต์ ในจำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ๙๕๕ เมกะวัตต์จะขายให้กับประเทศไทย และอีก ๗๕ เมกะวัตต์จะเก็บไว้ใช้ภายในประเทศ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน ๒ ได้ดำเนินมาครบ ๓๓ เดือน ในแผนการที่วางเอาไว้ ๕๕ เดือนคิดเฉลี่ยแล้ว เขื่อนแห่งนี้สร้างเสร็จไปแล้ว ๘๕ % ของแผนการก่อสร้างทั้งหมด

            หลังจากเขื่อนสร้างสำเร็จจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ ๕.๙๓๖ จิกาวัตต์ต่อชั่วโมง และจะสร้างรายรับปีละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้าน ดอลล่าสหรัฐ และสามารถสร้างรายรับเข้าสู่งบประมาณของรัฐได้ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านดอลล่าสหรัฐหรือคิดเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ ๘๐ ล้านดอลล่าสหรัฐต่อปี ตลอดระยะเวลาสัมปทาน นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะนำผลประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม มาสู่ประชาชนท้องถิ่นด้วย เช่น คนท้องถิ่นจะได้รับถนน โรง
เรียน โรงพยาบาล ไฟฟ้า น้ำสะอาด การเกษตร ละสาธารณูประโภคอื่นๆ

            หลังจากการสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญเรียบแล้ว เจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ จึงได้จัดพิธีปิดอุโมงค์ปล่อยน้ำของเขื่อนไฟฟ้าดังกล่าวเป็นครั้งแรกขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งการปิดอุโมงค์ในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกในการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมีประมาณ ๘๐ ตารางกิโลเมตรของเนื้อที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด การเริ่มต้นในครั้งนี้ก็เพื่อก้าวสู่การปิดประตูเขื่อนทั้งหมดในกลางเดือนมิถนายน ๒๐๐๘ และการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าจะเริ่มต้นได้ในเดือนมีนาคม ๒๐๐๙ และการเปิดการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๐๐๙ ซึ่งนั่นจะถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแห่งการก้าวสู่ความสำเร็จในการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าร้ำเทิน ๒ อย่างแท้จริง

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา