eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

รวมรูปภาพเขื่อน น้ำเทิน 2
จากการลงพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2548

ปลายด้านล่างของอุโมงผันน้ำ

 

ปลายด้านบนของอุโมงผันน้ำ

 

พื้นที่การสร้างหัวเขื่อน

 

ป่าริเวณหัวเขื่อน

 

    

หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเส่นทางไปหัวเขื่อน ซึ่งจะต้องถูกอพยพ

 

    

แม่น้ำเทินบริเวณ บ้านท่าล่าง และ หมู่บ้านท่าล่าง ซึ่งจะถูกอพยพ

 

    

บ้านสบออน ชุมชนขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ต้องถูกอพยพ

 

อีกหนึ่งหมู่บ้านที่ต้องถูกอพยพ

 

การเก็บกู้ระเบิดเป็นปัญหาหนึ่งที่พบอยู่ทั่วไป  ในภาพเป็นการเก็บกู้ระเบิด ใกล้ๆบริเวณ ตอนบนของอุโมงค์ ผันน้ำ

 

     

ฝุ่นจากถนนลูกรัง สร้างความรำคาญและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ แก่ชาวบ้านตลอดเส้นทาง

 

   

โรงเรียนและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือจากโครงการเขื่อน
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา