eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ใบแถลงข่าว

เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

นักกิจกรรม 14 ประเทศร่วมกันคัดค้านเขื่อนและปกป้องแม่น้ำ

องค์กรรณรงค์คัดค้านเขื่อนและปกป้องแม่น้ำในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศร่วม มือกันคัดค้านเขื่อนและปกป้องแม่น้ำใน 2 ภูมิภาคนี้ ในการประชุมว่าด้วยเรื่องเขื่อน แม่น้ำ และประชาชนในภูมิภาค เอเซียตะวันนออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2543 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 14 ประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีคำประกาศร่วมกันว่า "จะร่วมมือกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติเพื่อหยุดการให้การลง ทุนในโครงการสร้างเขื่อน ในภูมิภาคเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำให้กลับคืนสู่ ชุมชน"

นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการเครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Rivers Network: SEARIN) ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการประชุมครั้งนี้ แถลงว่า "การรวมตัวกันของกลุ่มต่างๆในภูมิภาคเอเซียและเอเซียตะวัน ออกเฉียงใต้ จะทำให้เกิดพลังในการปกป้องสิทธิของชุมชนที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำในการดำรงชีวิต จากการประชุมพวกเรา เห็นร่วมกันว่า ปัญหาความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อน เป็นปัญหาร่วมที่กระทบต่อสิทธิชุมชนท้องถิ่นที่เคยพึ่งพา แม่น้ำ ซึ่งสาเหตุของปัญหานั้นมาจากการเข้ามาจัดการน้ำและทรัพยากรโดยรัฐและนักลงทุน พวกเราเห็นร่วมกันว่า พวกเราจะร่วมกันรณรงค์เพื่อหยุดบรรดาอุตสาหกรรมเขื่อนทั้งหลายที่กำลังมีบทบาทอย่างสูงใน 2 ภูมิภาคนี้"

ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโดยตรงจากประเทศมาเลเซีย เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และกัมพูชา และพันธมิตรทั่วภูมิภาค ได้มีคำประกาศปากมูล ซึ่งมีข้อเรียกร้องที่สำคัญคือ ให้ระงับโครงการ เขื่อนขนาดใหญ่ไว้ก่อนจนกว่าได้มีการแก้ปัญหาที่เกิดจากเขื่อนที่สร้างเขื่อนไปแล้วรวม ถึงมีการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ให้ยกเลิกการใช้เขื่อนซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมและทำลายสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และเรียกร้องให้องค์กรการเงินทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเซีย และธนาคาร เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC)หยุดให้เงินทุนสนับสนุนการสร้างเขื่อนโดยทันที

ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้เข้าเยี่ยมชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนที่ชุมนุมที่เขื่อนปากมูล และเขื่อนราษีไศล ซึ่งได้เข้ายึดเขื่อน เรียกร้องให้มีการเปิดประตูเขื่อน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้กล่าวกับชาวบ้านที่ชุมนุมว่าจะสนับสนุน การต่อสู้เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำมูน

นางสาวโจแอน คาร์ลิง เลขาธิการองค์กรพันธมิตรของประชาชนคอร์เลลา ซึ่งเป็นองค์กรคนพื้นเมืองฟิลิปปินส์ที่กำลัง ต่อสู้คัดค้านเขื่อนซานโรเก ที่ได้รับทุนสร้างเขื่อนจากประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวกับชาวบ้านปากมูล และราษีไศลว่า "พวก ท่านจะไม่โดดเดี่ยว เพราะประชาชนจาก 12 ประเทศในเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจากสหรัฐ นอร์เวย์ และออสเตรเลีย ได้มาที่นี่ในวันนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พวกเราสนับสนุนการต่อสู้ของท่าน พวกเราได้เห็น แล้วว่าเขื่อนปากมูลและเขื่อนราษีไศลไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่ตั้งไว้ และควรที่จะเปิดประตูเขื่อนอย่างถาวรเพื่อฟื้นฟู แม่น้ำมูน พวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของชาวบ้าน เพื่อการฟื้นฟูแม่น้ำและชีวิตกลับคืน มาโดยทันที"

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา