| หน้าแรก | คลิก..ข้อมูลพันธุ์ปลา | คลิก..เครื่องมือหาปลา |

Share |
                ฐานข้อมูลพันธุ์ปลา จากงานวิจัยไทบ้าน                            
        
แม่น้ำมูน |  แม่น้ำยม |  แม่น้ำราษีไศล |  แม่น้ำสาละวิน |  แม่น้ำโขง(เชียงคาน) |  แม่น้ำโขง(เชียงราย) | 
hmpngproduct
ลำดับที่ ชื่อท้องถิ่น ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ รูป
1 ป๋าต๋อง ปลาสลาด Notopterus notopterus
2 ป๋าอ้าว ปลาอ้าว Luciosoma spilopleura
3 ป๋ามะแปบ ปลาน้ำหมึก Opsarius sp.
4 ป๋ามะหาว ปลาอ้าว Raiamas sp.
5 ป๋าซิวหนวด ปลาซิวหนวดยาว Esomus metallicus
6 ป๋าซิวข้าว ปลาซิว Rasbora septemtrionalis
7 ป๋าซิวควาย ปลาซิว Rasbora sp.
8 ป๋ากะ ปลาเวียน Tor tambroides,T.sinensis
9 ป๋าน้ำบี้ ป๋าหนามบี้ ปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus
10 ป๋ากะบาน ปลากะมัง Puntioplites proctozysron
11 ป๋าปากเลี้ยม ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus
12 ป๋าปีก หรือป๋าปีกแดง ปลาตะเพียนปากหนวด Hypsibarbus vernayi
13 ป๋าสิก ปลากะสูบขีด Hampala macrolepidota
14 ป๋าปก ปลาแก้มช้ำ Systomus orphoides
15 ป๋าบอกสร้อย ปลาสร้อย Henicorhynchus lobatus
16 ป๋าบอกหม่น ปลาสร้อยขาว Henicorhynchus siamensis
17 ป๋าแกง ปลาแกง Cirrhinus molitorella
18 ป๋าเพี้ย ปลากาดำ Morulius chrysophekadion
19 ป๋าบอกเฮิม ปลาสร้อยลูกบัว Lobocheilus melanotaenia
20 ป๋าบอกตอง ปลาร่องไม้ตับ Osteochilus waandersii
21 ป๋าติดหิน ปลาเลียหิน Garra sp. ,Garra cambodgiensis
22 ป๋ามันมูด ปลามูด Garra sp.
23 ป๋ามันมูด ปลามูด Garra sp.
24 ป๋ามันมูด ปลามูด Gyrinocheilus pennocki
25 ป๋ามันมูด ปลาสร้อยน้ำผึ้ง Gyrinocheilus aymonieri
26 ป๋าแข้ติดหิน ปลาผีเสื้อติดหิน Annamia mormani
27 ป๋าแข้ติดหิน ปลาผีเสื้อติดหิน Homaloptera sp.
28 ป๋าบู่ทราย ปลาค้อ Schistora desmotes
29 ป๋าฮากกล้วย ปลารากกล้วย Acanthopsis choirorhynchos
30 ป๋าแข้ขี้หมู ปลาแขยงหิน Pseudomystus siamensis
31 ป๋ากดเหลือง ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus
32 ป๋ากังหม้อ ปลากดดำ Hemibagrus wickii
33 ป๋ากังแดง ปลาคัง (กดแก้ว) Hemibagrus wickioides
34 ป๋าหวาน ปลาน้ำเงิน Micronema apogon
35 ป๋าสวาย ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus
36 ป๋าแข้ติดหิน ปลาแข้ติดหิน Glyptothorax lampris
37 ป๋าแข้ติดหิน ปลาแข้ติดหิน Glyptothorax sp.
38 ป๋าดุก ปลาดุกด้าน Clarias batrachus
39 ป๋าเข็ม ปลากระทุงเหว Xenenthodon cancilla
40 ป๋าเอี่ยน ปลาไหล Monopterus albus
มีข้อมูลทั้งหมด 735 รายการ
หน้า
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]
หมายเหตุ:
- ข้อมูลที่ได้มาจากการทำงานวิจัยไทบ้านในพื้นที่ต่างๆ ที่ศึกษาโดยชาวบ้าน ตามหลักภูมิปัญญาพื้นบ้าน
- สีของครีบและหางของปลาบางชนิดอาจจะไม่ตรงกับสีธรรมชาติ เนื่องจากข้อผิดพลาดในการถ่าย
- ชื่อท้องถิ่นแต่ที่เรียกแตกต่างกันไป
- ชื่อแหล่งอาศัยส่วนหนึ่งเป็นระบบนิเวศย่อยเรียกตามหลักภูมิปัญญาพื้นบ้าน
- ราคาปลาเป็นราคา ณ ท้องถิ่นนั้นๆ ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา ในปัจจุบันหรือพื้นที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org