| หน้าแรก | คลิก..ข้อมูลพันธุ์ปลา | คลิก..เครื่องมือหาปลา |

Share |
ฐานข้อมูลเครื่องมือหาปลาพื้นบ้าน จากงานวิจัยไทบ้าน
        
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้มาจากการทำงานวิจัยไทบ้านในพื้นที่ต่างๆ ที่ศึกษาโดยชาวบ้าน ตามหลักภูมิปัญญาพื้นบ้าน
bgcolor="#ededed" >
ลำดับที่ ชื่อเครื่องมือ ปลาที่จับได้ แม่น้ำที่พบ รูป
','PopUp','width=720,height=700,top='+(screen.availHeight-700)/2+',left='+(screen.availWidth-720)/2+',scrollbars=yes')" target="_parent"> ','PopUp','width=740,height=700,top='+(screen.availHeight-700)/2+',left='+(screen.availWidth-740)/2+',scrollbars=yes')" target="_parent">
มีข้อมูลทั้งหมด $total รายการ
หน้า "; $page = ceil($total/$limit); for($i=1;$i<=$page;$i++){ if($_GET['page']==$i){ //ถ้าตัวแปล page ตรง กับ เลขที่วนได้ echo "[$i]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1 }else{ echo "[$i]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2 } } ?>
ผลการค้นหา :: "; if ($search!=""){ echo "คำค้น = " . $search . ""; } if ($keyword_search!=""){ switch ($keyword_search) { case "1": $k_name="ชื่อเครื่องมือหาปลา"; break; case "2": $k_name="ชื่อปลาที่ใช้จับ"; break; } echo "|| ประเภทคำค้น = " . $k_name . ""; } if ($tsid!=""){ $sql2="select * from typeseek where tsid=$tsid"; $db_query2=mysql_db_query($dbName,$sql2); $result2 = mysql_fetch_array($db_query2); echo "|| ประเภทเครื่องมือ = " . $result2["tsname"] . ""; } if ($rn_id!=""){ $sql2="select * from rivername where rn_id=$rn_id"; $db_query2=mysql_db_query($dbName,$sql2); $result2 = mysql_fetch_array($db_query2); echo "|| แม่น้ำที่พบ = " . $result2["rn_name"] . ""; } ?> bgcolor="#ededed" >
ลำดับที่ ชื่อเครื่องมือ ปลาที่จับได้ แม่น้ำที่พบ รูป
','PopUp','width=720,height=700,top='+(screen.availHeight-700)/2+',left='+(screen.availWidth-720)/2+',scrollbars=yes')" target="_parent"> ','PopUp','width=740,height=700,top='+(screen.availHeight-700)/2+',left='+(screen.availWidth-740)/2+',scrollbars=yes')" target="_parent">
มีข้อมูลทั้งหมด $total รายการ
หน้า "; $page = ceil($total/$limit); for($i=1;$i<=$page;$i++){ if($_GET['page']==$i){ //ถ้าตัวแปล page ตรง กับ เลขที่วนได้ echo "[$i]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1 }else{ echo "[$i]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2 } } ?>
หมายเหตุ:
- ชื่อท้องถิ่นแต่ที่เรียกแตกต่างกันไป ลักษณะและการใช้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่น

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org