eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

คำประกาศเจตนารมณ์ คนลุ่มน้ำ
เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก

นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำ ที่เราได้พึ่งพาอาศัยถูกทำลายลงด้วยการสร้างเขื่อน   

พวกเราเคยมีแม่น้ำ มีเกาะแก่งแหล่งธรรมชาติ อันอุดมด้วยปลาและสัตว์น้ำนานาชนิด ให้เราได้กิน ได้ขาย

แม่น้ำทำให้พวกเราได้สืบทอดภูมิปัญญาของคนลุ่มน้ำ แม่น้ำทำให้เรามีวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม มีความอบอุ่นในครอบครัว ในชุมชน

 เราเคยมีที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ ผลิต หล่อเลี้ยงลูกหลานสืบรุ่นต่อรุ่น ตลอดมา

เราเชื่อว่าเรามีความมั่นคงในชีวิต ด้วยเราข้าวปลาอาหารจากความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แม่น้ำ

เมื่อมีการสร้างเขื่อน ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เราเคยพึ่งพาถูกทำลายไป ชีวิตพวกเราจำต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลง นั่นก็คือความมั่นคงในชีวิตของพวกเราถูกทำลายลงด้วยเช่นเดียวกัน

การเวนคืนที่ดิน หรือการชดเชยค่าความเสียหายจากพวกนักสร้างเขื่อน มิได้แม้เพียงบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นได้  และยิ่งนับวันความทุกข์ยากเหล่านี้นับวันทวีความรุนแรงขึ้น

ลูกหลานที่พอมีกำลังต้อง ออกไปรับจ้างเพื่อจุนเจือครอบครัว

สำหรับพวกเราผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เราเชื่อว่าเราจะอยู่ได้อย่างสงบสันติ ก็ด้วยการมีแม่น้ำ มีธรรมชาติอันสมบูรณ์เป็นพื้นฐาน

เราขอยืนยันว่ามีแต่การได้แม่น้ำ ได้ธรรมชาติกลับคืนมาให้กับพวกเราเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิต ชุมชน ของเราอยู่อย่างเป็นสุข สวบได้

นั่นคือการฟื้นฟูอย่างแท้จริงและยั่งยืน

น้ำเพื่อชีวิต มิใช่เพื่อความตาย

ประกาศ ณ แก่งปากโดม แม่น้ำมูน

๑๗ มีนาคม ๒๕๔๕

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา