eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

สื่อการรณรงค์อื่นๆ :: Other Campaign Media

 

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน
ข้อมูลพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ

บ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

นิทรรศการชุด

ข้อมูลแม่น้ำโขง

นิทรรศการชุด

"แม่ญิง(ผู้หญิง)แม่มูน"

  1. บทบาทต่อครอบครัวและชุมชน
  2. ผู่ยิง(ผู้หญิง)กับอาหารจากมูน
  3. ผู่ยิงกับการต่อสู้

      

นิทรรศการ ชุด

เครื่องมือหาปลาพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง :
ความเชื่อมโยงของชีวิต
และสายน้ำ

     

นิทรรศการ ชุด

เขื่อนแม่น้ำโขงตอนล่าง

         

ภาพวาดปลาแม่น้ำโขงบนแผ่นไม้ ชุดที่ 2 (โครงการวาดปลาฮักษาโขง)

ศิลปิน: คลื้ม

ภาพวาดปลาแม่น้ำโขงบนแผ่นไม้ ชุดที่ 1(โครงการวาดปลาฮักษาโขง)

ศิลปิน: คลื้ม

แผนที่ทรัพยากรลุ่มน้ำโขงตอนล่าง พื้นที่เชียงคาน-ปากชม จ.เลย
(แผนที่นิเวศวัฒนธรรม ฉบับภาพวาด)

ปฏิทินประจำปีพ.ศ. 2553: สื่อเพื่อการรณรงค์ปกป้องแม่น้ำสาละวิน (ภาษาไทยและปกากญอ)

Thai-Karen 2010 Calendar: campaign media for Salween River protection

เสื้อยืดรณรงค์เพื่อการปกป้องแม่น้ำสาละวิน

Campaign T-shirt for Salween River protection

นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน
ชุด แนวคิดงานวิจัย

     
นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน
ชุด งานวิจัยไทบ้านปากมูน
       
นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน
ชุด งานวิจัยไทบ้านราษีไศล
         
นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน
ชุด งานวิจัยจาวบ้านแก่งเสือเต้น
         
นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน
ชุด งานวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น
        
นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน
ชุด งานวิจัยปกากญอ
        
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา