eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

โครงการเขื่อนเทินหินบูนใหม่
จากการลงพื้นที่สำรวจระหว่าง 14-24 พค. 2552

    
การก่อสร้างตัวเขื่อนใหม่บนแม่น้ำยวกซึ่งถูกอ้างว่าเป็นโครงการขยายจากโครงการเดิม
แต่ในความเป็นจริงแล้วดูจะเป็นโครงการใหม่อีกโครงการหนึ่งต่างหาก


หมู่บ้านสมบูนหนึ่งในหมู่บ้านที่ต้องถูกโยกย้าย แต่มีชาวบ้านบางส่วนยังไม่ยอมย้ายออกเนื่องจากความไม่พอใจต่อการชดเชย
และหลายหลังคาเรือนที่โครงการไม่สามารถโยกย้ายออกทันก่อนหน้าฝนปีนี้

    
เขื่อนเทินหินบูนเดิม

    
หมู่บ้านสบโคมทางตอนเหนือของแม่น้ำยวกซึ่งจะต้องถูกโยกย้ายทั้งหมู่บ้าน

   
บ้านหนองซ่องหมู่บ้านจัดสรรสำหรับชาวบ้านที่้ย้ายมาจากบ้านสมบูนและบ้านผาบัง
ซึ่งชาวบ้านที่ถูกย้ายมาต่างไม่พอใจกับการชดเชยของโครงการ เช่น
ที่ทำกินที่น้อยและไม่สมบูรณ์ บ้านเรือนที่ไม่ได้รับการชดเชยอย่างถูกต้อง
การช่วยเหลือข้าวและอาหารในเบื้องต้นที่ไม่เพียงพอ สภาพถนนและการเดินทางที่ลำบากในหน้าฝน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา